יום רביעי, 18 בספטמבר 2013

לנפץ אשליה פוליטית: החוק משקף את רצון העם

שלושים שניות על האשליה שהאנשים בוחרים את החוק: