יום שישי, 20 בספטמבר 2013

ח"כ ניצן הורוביץ (מר"צ) מדגים מהו היגיון מעגלי

רוב האנשים לא מעוניינים לשלם מיסים וארנונה - אפילו חבר הכנסת ניצן הורוביץ מסכים איתי שללא כפייה העירייה לא תצליח לגייס מספיק כסף בכדי לפעול. זאת אומרת שרוב האנשים לא תומכים ברעיון של עירייה, וזאת לא פועלת בגלל הרצון של הרוב, אלא אך ורק מכוח הכפייה... אנשים משלמים רק בגלל שהם מפחדים מעונשים ולקיחה בכוח של רכושם וביתם. רוב האנשים אינם מאמינים שהם צריכים את העירייה, ואני חושד שהיחידים שחושבים שכן צריך את העירייה, הם (א) האליטה שמרוויחים ישירות מהקומבינות (ב) עובדי העירייה והממשלה (ג) שטופי מוח הלוקים בתסמונת שטוקהולם. וכאמור, ח"כ ניצן הורוביץ מסכים איתי שאלו אינם רוב האנשים, שכן, ללא כפייה המערכת לא תפעל. אבל הוא בעד "מינימום כפייה".

"מינימום כפייה" אמרת? ניצן טוען שלדעתו רוב האנשים מעוניינים לשלם, אבל העובדה שאנשים משלמים מיד ובכך נמנעים מהתוקפנות של העירייה, איננה מעידה על פחות כפייה. גם איום בתוקפנות הוא כפייה. כאשר מאלצים מישהו לעשות משהו תחת איום, שאם הוא לא יעשה, אז יקרה משהו נורא, זו גם כפייה. מיותר לציין כי גם שודד בנק מעדיף מינימום כפייה ומקסימום שיתוף פעולה. ניצן מוסיף שהוא "לא פופוליסט, ולכן לא מתכוון לפעול לביטול כפיית תשלומי הארנונה, שהם מקור ההכנסה העיקרי של העירייה".

אז..

1. החוק הוא כפייה בגלל שהוא חוק
2. רוב האנשים רוצים לשלם, בלי כפייה זה לא יעבוד
3. אתה משלם כדי שיהיה חוק שלא יזרקו אותך מהבית, יזרקו אותך מהבית אם אתה לא משלם
4. אני בעד מינימום כפייה, אני לא מתכוון לעשות כלום בקשר לכפייה