יום שלישי, 19 בנובמבר 2013

אנרכו-מילון


בפעם הבאה שמישהו מקיא לעברכם את המילים "גבול", "חוק", "מדינה" או "סמכות" תפנו אותו מהר לאנרכו-מילון:
http://dathamedina.wordpress.com/אנרכו-מילון/