יום חמישי, 12 בדצמבר 2013

מה הייתי שואל שוטר שעוצר אותי ברכב

אני: למה עצרת אותי?
שוטר: נסעת 90 קמ"ש בכביש של 70 קמ"ש, הפרת את תקנה 54 של תקנות התעבורה.
אני: איזה ראיות יש לך כרגע שאני חייב לציית לתקנות התעבורה?
שוטר: מה זאת אומרת? כולם חייבים לציית לתקנות התעבורה! זה החוק!

אני: אז הראיות שאני חייב לציית לחוק הן... החוק? זה לא נשמע לך כמו היגיון מעגלי?
שוטר: זה אולי נשמע מעגלי, אבל זה החוק!
אני: אם אני הייתי אומר לך שהחוק לא מחייב אותי בגלל שהחוק לא מחייב אותי, זה לא היה נשמע לך כמו היגיון מעגלי?
שוטר: זה בהחלט נשמע מעגלי.

אני: אז אין לך ראיות שהחוק חל עלי?
שוטר: אם אתה רוצה אתה יכול ללכת למשפט ולהגיד לשופט את כל זה.
אני: להגיד לשופט שאין לך ראיות?
שוטר: בוא אני אשאל אותך ככה, אתה אזרח?
אני: אני לא הולך לעזור לך פה! איזה ראיות יש לך שאני אזרח?
שוטר: התעודת זהות\רישיון נהיגה שלך.
אני: אם לא היה לי רישיון, אתה היית עוצר אותי עכשיו?
שוטר: כן.
אני: אז הראיות שאתה חושב שיש לך הן פיסת נייר\פלסטיק שאני מחזיק רק בגלל שאתה היית עוצר אותי אם לא הייתי מחזיק?

שוטר: תפסיק להתווכח איתי
אני: אני לא מתווכח איתך, אני רק שואל אם יש או אין לך ראיות.
שוטר: אתה מתחכם, וזה לא מעניין אותי. אני רושם לך דו"ח.
אני: אני רוצה שתרשום את כל התשובות שנתתי לי בדו"ח איפה שכתוב "דברי הנהג"