יום ראשון, 8 בדצמבר 2013

האם יש דבר כזה "שלטון לגיטימי"?

אוקיי... בוא נראה מה אמרת.. לדעתך יש דבר כזה "שלטון לגיטימי" (מוצדק, היגיוני או טוב), והבעייה שאתה רואה זה שהשלטון הנוכחי הוא רע. מה שאתה רואה, זה נכון כבר. השלטון הנוכחי רע. ומה לגבי שלטונות אחרים כיום ובעבר, ואני מדבר על שלטונות בסין, רוסיה, גרמניה.. לא על שלטונות מהסיפורים והאגדות, אלא על דברים שאנחנו יודעים עליהם בודאות... אז אפשר להגיד, שמלבד בסיפורים, באגדות ובתנ"ך, לא היה דבר כזה שלטון טוב.

עכשיו בוא נבחן את הרעיון עצמו, את התיאוריה, כי צריך קודם כל לבדוק את תיאוריה ורק אח"כ את המציאות (שאתה בונה גשר, אתה קודם כל בודק את התוכנית, אם היא עושה היגיון, ורק אח"כ בונה את הגשר, ובודק אותו). שלטון הוא כפייה של התנהגות מאדם אחד על אדם אחר. האם כפייה יכולה להיות מוצדקת? כלומר, האם אפשר להעדיף כפייה?

אז ככה: רצח. רצח זה פעולה שאדם אחד כופה על השני. גניבה, גם, אונס, גם. אז אפשר לומר שכולם יכולים להעדיף לכפות את כלל ההתנהגות "לא לרצוח". ומה בדבר הפעולה של כפייה? כפייה בהגדרתה היא פעולה מנוגדת לרצון, ולכן אף אדם לא יכול להעדיף שיכפו עליו משהו. לכן גם כלל ההתנהגות "לא לכפות" ניתן לכפייה בצורה היגיונית. כלומר, הדבר היחיד שהיגיוני לכפות זה לא לכפות. אם מישהו אונס, מותר לנו לכפות עליו להפסיק. אם מישהו גונב, או מחזיק עבדים בכפייה, מותר לנו לכפות עליו לא לכפות על אחרים. כפייה היא הפעולה היחידה שמצדיקה כפייה כנגדה.

ומהו שלטון? אם כל מה ששלטון עושה זה לכפות את הכלל "לא לכפות" אז שלטון הוא טוב. אם שלטון כופה כל דבר אחר, הוא פושע כמו כל פושע שמבצע "רק" משהו רע אחד. מאחר שלא היה מעולם כזה שלטון, ובהגדרה שלטון הוא כפייה ללא סייג (שלטון לא מוגדר ככפייה של איסור הכפייה) אפשר לומר ששלטון זה רעיון רע ונצלני. עכשיו בוא נראה, האם אפשר לקיים חיים ללא שלטון, ללא מדינה: