יום חמישי, 13 בפברואר 2014

לשכת עורכי הדין היא כת

כמו כל כת אחרת, גם לשכת עורכי הדין מורכבת מגברים ונשים. לכתות תמיד יש מנהיגים, המנהיגים של כת "לשכת עורכי הדין" הם "עליונים" והם קובעים את "החוקים" אשר להם חייבים חברי הכת לציית או לשאת בעונש שכולל נידוי (שלילת רישיון) מהכת. המנהיגים העליונים הללו עוטים גלימות שחורות, המשמעות הסמלית שלהן נשמרת בסוד מאנשים שלא חברים בכת. כאשר אנשים שלא חברים בכת שואלים על הסמליות של הגלימות השחורות, התשובה היא בד"כ גיחוך והערות כמו "השאלה שלך טפשית".

חברי הכת חייבים לשלם למנהיגים העליונים מנחות שנקראות "דמי חבר". אם חבר בכת לא משלם את דמי החבר שלו, אז הוא מוענש בחומרה. חברים אחרים בכת, בעלי מעמד נמוך מזה של המנהיגים, בדר"כ אלו רק "בכירים", לא ירשו לחבר הכת להמשיך לעבוד בכדי להתפרנס.

אלו שרוצים להצטרף לכת חייבים לבזבז עשרות אלפי שקלים בכדי "שילמדו אותם איך לחשוב כמו" חבר בכת. הכביכול "בתי הספר" הללו חייבים להיות מאושרים על-ידי המנהיגים "העליונים" או ש-"ההשכלה" (ללא קשר לאיכותה) לא תהיה "מוכרת" על-ידי הכת.

ההתניה של אלו שרוצים להצטרף לכת נשלטת בהקפדה יתרה ולא מושפעת מגורמים חיצוניים לכת. המנהיגים "העליונים" מוודאים שאף גורם חיצוני לכת לא יורשה ללמד את אלו שרוצים להפוך לחברי הכת. אלו שלא חברים בכת מטופלים בחריפות. חברי הכת מאמינים שאלו שלא חברים בכת צריכים להכלא בכלובים בשל "התעסקות" ב-"מלאכה" של הכת. בעוד שאנשים שלא חברים בכת סבורים שלכלוא אדם בשל שהעיז לכתוב משהו זה מעשה קיצוני ובלתי מוצדק, חברי הכת לומדים לחשוב שזה נחוץ ומעודדים אותם לדווח למנהיגים "העליונים" על כל אדם זר שיש להשית עליו עונש.

ברגע ששלב "ההשכלה" מסתיים, אלו שרוצים להפוך לחברים בכת מוכנסים לחדר מיוחד בו רק חברי הכת מורשים "לעסוק" ב-"מלאכה" שלהם. אלו שרוצים להפוך לחברים בכת חייבים להשתתף בטכס חניכה או "פולחן" בו הם מרימים את ידם בתאום ומזמרים "שבועה" ביחד. השבועה לא מספיקה, וכל חבר כת חדש חייב לחתום על "הצהרת אמונים".

ככל שחבר כת מתקדם והופך להיות "מכובד" הוא מורשה לעטות גלימה שחורה שמבדילה אותו מחברי הכת הרגילים. חברי הכת אשר עוטים גלימה שחורה דורשים מכולם, חברי כת וזרים כאחד, לעמוד ולהשאר בעמידה כאשר הם נכנסים לחדר המיוחד היכן שהם "עוסקים" ה-"מלאכה" שלהם. רק לאחר שחבר הכת התישב רשאים כל השאר להתישב. כולם חייבים גם לקום, ולהשאר בעמידה כאשר חבר הכת עותה הגלימה השחורה נעמד ויוצא מהחדר המיוחד. הסיבות לכך נשארות עלומות ונסתרות. חבר הכת עותה הגלימה השחורה, בשל סיבות סודיות וסימליות, תמיד יושב כמה עשרות ס"מ מעל הרצפה. עדיין לא הצלחתי להבין את המשמעות הסימלית של לעטות גלימה שחורה ולשבת גבוה יותר מכל שאר האנשים.

אחד מהכוחות היוצאים דופן שיש לחבר הכת עוטה הגלימה השחורה בחדר המיוחד שבוא אנשים קמים כשהוא מגיע ויוצא, זה כוח אלוהי ממש להשפיע על גברים עם אקדחים ותגי שוטר. חברי הכת שאין להם גלימה שחורה לא יכולים לתת פקודות לאנשים עם אקדחים לכלוא בכלוב אנשים ששואלים אותם שאלות. אבל, לחברי כת "מכובדים" יש אנשים עם אקדחים שמוכנים לבצע את הפקודות שלהם באופן כפייתי, ללא כל שיקול דעת עצמי. שאל חבר כת שעוטה גלימה שחורה שאלה שלא לרוחו והוא יפקוד על אנשים עם אקדחים לזרוק אותך לתוך כלוב. נראה שלחברי הכת אין כל בעיה עם האלימות הזו.

עובדות וטענות, ללא קשר לצדק, לא קיימות אם הן מוצגות על-ידי אדם זר. חברי הכת מעמידים פנים שכל דבר שמוצג על-ידי אדם זר לא באמת קיים, רק חברי הכת שבקשר טוב עם המנהיגים "העליונים" יכולים להציג עובדות.

האמת עבור הכת מוכתבת על-ידי המנהיגים "העליונים". חברי הכת משקיעים שנים במחקר ובשינון האימרות או ה-"פסיקות" של מנהיגים "עליונים" שמתו כבר מזמן. בכל פעם שעולה עניין כלשהו, המחשבה הראשונה שלהם היא ללכת לבדוק מה אמרו מנהיגי הכת "העליונים" שמתו כבר. בעבור הכת, לא קיים שום עקרון בעולם אלא אם כן מנהיג "עליון" כבר הכריז על קיומו. הכת משתמשת במילה "תקדים" בכדי להסביר מדוע העקרון או "החוק" לא קיים.

הכת הזו משתמשת בשפה משלה, שכמובן מוכתבת על-ידי המנהיגים "העליונים". עבור הכת הזו, המילה "אדם" יכולה להיות שני אנשים או אפילו "עיר". ובדיוק כמו מכשפות ומכשפים (ניתן לראות את זה בסדרת הסרטים "הארי פוטר"), כת "לשכת עורכי הדין" מאוד אוהבת להשתמש במילים וביטויים בלטינית ובארמית ב-"מלאכה" שלה.

בניירת שלהם, הם לא מבקשים מ-"כבודו" עוטה הגלימה השחורה לספק סעד כלשהו, לא, חברי הכת מתפללים אחד לשני, או שהם מציעים "תפילה" לקבלת סעד מחבר הכת עוטה הגלימה השחורה. לקרוא לעוטה הגלימה "אדוני" לפעמים לא מספיק, ולכן הם משתמשים בכינוי "בית המשפט" בעוד שהם מתכוונים אל חבר הכת עוטה הגלימה, כן, הם קוראים לחבר הכת העליון או הבכיר בית-המשפט. לי זה נדמה שמשחק המילים הזה בא לבטא את הכניעה המוחלטת למרות של חבר הכת שיושב גבוה מכולם בחדר המיוחד. הוא זה החדר והחדר זה הוא, שאר האנשים בחדר המיוחד הם רק פרי הדימיון שלו, הם שם בשביל לבדר ולשמש אותו. לכת יש מונופול על "המלאכה" שלהם, זאת אומרת, לעזור לאנשים במצבים שונים לדוגמה, עסקאות ותכנון נדל"ן, מיקוח וחוזים, תכנון עסקים ותיקי בית משפט. ה-"מלאכה" מורכבת בדר"כ מכתיבה ודיבור. המונופול הזה הוא לא תוצר של כוחות השוק שבוחרים להכנס לחוזה ולשלם לכת בעבור השירותים שלה, זהו מונופול בכפייה. הכת הזו לא מאמינה של-"לקוחות" שלה צריכה להיות אפשרות בחירה מי עוזר להם -רק חברי הכת. הכת הזו משתמשת בתוקפנות, לא בהבאת שירותים מעולים לשוק, בכדי להביס את המתחרים (אנשים שלא חברים בכת). כת "לשכת עורכי הדין" כל הזמן משתמשת באלימות ואיומים באלימות כלפי זרים וחברים שזכו לנידוי מהכת שמעזים "להפר" את המונופול של הכת. תפישת המציאות הקיצונית שלהם כוללת כליאה בכלוב של אדם שבסה"כ הביע את דעתו בשקט.

"מי שמתחזה כעורך דין, ועורך דין העושה בתקופת השעייתו פעולה שנתייחדה לפי חוק זה לעורכי דין, דינו - מאסר שנה או קנס חמשת אלפים לירות. מי שאינו עורך דין ועושה פעולה שנתייחדה לפי חוק זה לעורכי דין, דינו - קנס חמשת אלפים לירות." [לינק]

כת "לשכת עורכי הדין" מאמינה שמתן שירות מעולה ללקוח על בסיס רצונו החופשי בלבד זהו פשע מתועב.

הכת מאיימת באופן שיגרתי על אנשים וטוענת שהם צריכים "רישיון לעסוק בשירות משפטי מהמדינה" בעוד שאין במציאות שום "רישיון לעסוק בשירות משפטי מהמדינה". ואל תבקשו מחברי הכת להציג את "הרישיון לעסוק בשירות משפטי" כאשר הם בחדר המיוחד שלהם, בית "המשפט". חבר הכת "המכובד" ידאג שגברים עם אקדחים יזרקו אותך מחוץ לבניין, אם לא ישר לתוך כלוב. איזה מן היגיון זה... רק זרים נדרשים להחזיק ב-"רישיון מהמדינה לעסוק בשירות משפטי".

חברי הכת הזו לוקים בצרות אופקים, אטימות ודעות קדומות, כן, דעות קדומות. כל חברי הכת הזו הם ממשלה ויש להם עניין כלכלי רב בכך שרוב האנשים ימשיכו להאמין שממשלה היא ארגון שקיומו מוצדק ומוסרי. ללא הממשלה הם יאבדו את המונופול שלהם והמחשבה שאנשים יבחרו באופן חופשי מי עוזר להם מכניסה בהם אימה. זו הסיבה מדוע הם דוחים "על הסף" כל שאלה מסביב ההצדק לממשלה ללא קשר לטיב וערך הטענה. זה סותר את תפישת המציאות שלהם והם לא מסוגלים לקבל דבר שהוא הפוך לה. חלקם מסרבים להודות שהם הממשלה. (כאדם זר שלא חבר בכת, אני כנראה מוציא כל דבר מהקשרו, וגם, אין כל צורך לבחון ראיות אם כבר החלטתם בראש שלכם שהמסקנה היא "מגוכחת", תמיד תסתכלו קודם על המסקנה, לעולם אל תבחנו את הראיות שתומכות בה).

"במילוי תפקידיו יפעל עורך דין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות, ויעזור לבית המשפט לעשות משפט."

כל חברי הכת הזו חייבים לשאת "שבועה" כמו זו שנדרשת מגברים ונשים שפועלים כממשלה. חברי הכת יאמרו שכל זה "מגוכח" ויכחישו שיש להם דעה קדומה ומשוחדת בעד הממשלה, ולמה שהם יודו בכך? אחרי הכל, אני אדם זר. לא "חינכו" אותי ב-"בית ספר" שפועל באישור הכת, לא השתתפתי בטקסים של הכת, לא "נשבעתי אמונים" לכת, ואני לא מציע מינחות (דמי חבר) למנהיגי הכת. לשום דבר מהדברים שכתבתי פה אין כל ערך, פשוט תשאלו כל חבר כת והיא\הוא יגיד לכם. לעובדות אין כל משמעות והן לא מוכיחות כלום כאשר הן לא מוצגות על-ידי חבר בכת "לשכת עורכי הדין".