יום שלישי, 24 ביוני 2014

יש לי סמכות לפקפק בסמכות!

אם ניסיתם להבין את הפירוש של המילה "סמכות", רק אל תקראו את מה שכתוב בויקיפדיה, כי זה לא יעזור לכם. זהו אחד הערכים ההזויים ביותר. לפי ויקיפדיה, אונס הוא אכיפת סמכות. סמכות חוקית כמובן.

מה כבר יכולה להיות הסיבה שמישהו ימנע מלקרוא לאונס "אונס"? למה שמישהו יתפלפל בלי סוף בניתוחים מילוליים, פירוק לגורמים, ערפולים והכללות? למה שמישהו יהפוך דבר כל כך פשוט ומובן, למשהו כל כך מסובך מעבר ליכולת שלנו להבין על מה הוא מדבר? למה שמישהו יעשה דבר כזה? נניח שחבורה של אנסים רעבים תפסה אותך, והם מתכוונים לאנוס אותך. קודם הם החליטו ביחד על "חוק" שאומר שכל אישה שהם רוצים, חייבת לשכב איתם. עכשיו, זה כבר החוק, ויש סמכות, אז זה לא אונס.

אז מה המשמעות של "סמכות"? אם המשמעות היא יכולת פיזית לכפות, להפעיל אלימות, אז... כאשר שוטר טוען שיש לו סמכות לעצור אותך בגלל שאתה מעשן קנאביס, כל מה שזה אומר זה "יש לי אקדח". כאשר שופט אומר שיש לו סמכות לנהל משפט בנושא שימוש עצמי בסמים, הוא למעשה אומר "יש לי שכירי חרב". אם כן, גם לאנס מתועב יש "סמכות" על הקורבן שלו. אז למה לעזאזל לכתוב כל כך הרבה הסברים מעורפלים על המילה הזו? אם כל המשמעות של סמכות היא "יכולת לכפות" - אז לבית המשפט היתה סמכות בלתי מוגבלת. או שהמגבלה היא רק הנכונות של שכירי החרב לשתף פעולה בטרור ולהפעיל אלימות. אבל כנראה שהמילה סמכות, כאשר נאמרת בהקשר לבית משפט או שוטר, איננה מתארת "יכולת לכפות". או שכן, אני כבר לא בטוח. מה שאני כן בטוח זה שהמילה הזו, חסרת משמעות אם יש לה כל כך הרבה פירושים שמשתנים לפחות פעמיים במשפט אחד.

ויקיפדיה: "סמכות מתקיימת מתוקף כוח חברתי מסוים. כוח זה עשוי להיות ממשי (כדוגמת איום בפגיעה פיזית) ... הכוח נקבע על שום השימוש האפשרי בסנקציה: פעולה הפוגעת באדם שאינו מציית לסמכות או מאיים עליה, על מנת להביא לקיומו של כוח חברתי."

משומה, כאשר הפושע פועל לא "על פי חוק", מדינאים לא הולכים ועושים את זה כל כך מסובך. הם אומרים "הוא אנס אותה באכזריות" או "הכנופייה סחטה את הקורבנות באיומים" וגם "המטורף מאוסטריה כלא נערות במרתף ביתו". אף מדינאי לא הולך להתפלפל ולטעון ש-"המנהיג האוסטרי פעל על פי חוקים ואכף אותם על אזרחיות שהיו נתונות לסמכותו." או "סמכותו לעצור את אזרחיות מדינתו נקנתה על ידי כוח חברתי מסויים."

והנה עוד הגיג מויקיפדיה: "סמכות של שליט מדינה, נובעת מכך שמשטרה כלשהי תעניש פרטים שאינם מצייתים לסמכותו. אנשי המשטרה נשמעים לשליט ולחוקיו, משום שהם עצמם נתונים לאיום המשטרה. אם יחליטו כל אנשי המדינה לכפור בסמכותו של השליט, אזי סמכותו תישלל, אך עצם העובדה כי הסמכות קיימת באופן חלקי, מאפשרת לה להיות מלאה."

המושג "סמכות" לפי מאמיני דת "המדינה" הוא מעין הצדק קסום לבצע פשעים. אם יש לך שכירי חרב, יש לך הצדק קסום לבצע פשעים. אם חלק משכירי החרב מסרבים לבצע פשעים לפי בקשתך, החלק האחר יעניש אותם. אם כל שכירי החרב שלך לא מוכנים לבצע פשעים עבורך, ההצדק הקסום שלך נעלם.

"ציות, כאמור, הוא הפעולה בה נאכפת הסמכות בפועל. ציות הוא הכלל, ואילו אי ציות ופשע הן הפרה של הסמכות והתנגדות לכוח המופעל."

תרגום: "המנהיג מאוסטריה אכף את סמכותו בפועל על הנערות שכלא במרתף ביתו". פשע, זה לא אונס, רצח או גניבה. פשע זה לא פגיעה בחייו, חירותו, זכויותיו ורכושו של זולת. פשע זה כשאתה לא מציית למי שמבקש לפגוע בחייך, חירותך, ורכושך.

אני עדיין סבור שהפירוש היחיד שמתאים למילה הקדושה הזו, סמכות, הוא "שליטה". כאשר שוטרים, בירוקרטים ושופטים אומרים לנו שיש להם סמכות מעלינו, או שלמדינה יש סמכות מעלינו, הכוונה היא ללא ספק שליטה. הם פשוט לא אוהבים לומר את האמת הפשוטה כמו שהיא. לומר אנחנו שולטים בך, זה להודות שאין לך זכויות אדם בסיסיות, להודות שלא כל האנשים שווים בזכויותיהם ובחירותם, וזה להודות ש-"אנשי החוק" פועלים בצורה לחלוטין בלתי מוסרית. כלומר, שאנחנו עבדים והם האדונים. הם צריכים שזה יראה טוב מה שהם עושים, ושבשר חדש יצטרף לכוחותיהם, בשר שאוהב לתרום "למדינה שלי". זו הסיבה מדוע הם צריכים לסבך את כל התיאוריה שמאחורי ההתנהגות האנטי-חברתית שלהם, מה שנקרא בז'רגון הרפואי "פסיכופתיה".

עם קום המדינה, הכריזו האדונים שהסמכות שלהם תהיה לשמור על חירויות וזכויות הפרט. כלומר, שאם וכאשר מישהו גונב משהו, להם יש "סמכות", או הצדק, לשלוט בחירותו ורכושו של אותו הגנב. תראו, אם מישהו מנסה לפגוע בי, או לגנוב ממני, יש לי את ההצדק המוסרי המלא לשלול את חירותו לקחת לי את הרכוש או לפגוע בי. אבל המונח הקסום "סמכות" לא מקבל משמעות כלשהי רק בגלל שמישהו בחר להשתמש בו כך. הם, האדונים, הכריזו שהם מתכוונים לשלוט בחייו, חירותו ורכושו של מי שיפגע באלו של הזולת, ונניח שזה בסדר, אבל זה כל מה שזה. כיום, כאשר הם מכריזים שיש להם את "סמכות המדינה" מעל כולנו, הם למעשה אומרים שאנחנו עבדים שלהם.

פירושים אחרים של סמכות יכולים להיות שליטה מתוקף הסכמה, כמו למשל "יש לי סמכות להשתמש באוטו של משה, היא אישר לי" ויש גם שליטה במובן הרעיוני, כמו למשל כשאני אומר "טוני הוק הוא סמכות בתחום הסקייטבורד" -אך כאשר המילה "סמכות" משומשת לשם הצדקת פגיעה בחייו, חירותו ורכושו של אדם אחר, אפילו אם יש לך את היכולת לעשות את זה, זה עדיין לא נכון. לומר שיש לבירוקרטים את "סמכות המדינה" זה להשתמש בלשון נקיייה בשביל לתאר פשעים שמבצעים אנשים בתחפושת כחולה, רישיון לפשע, על פי סמכות חוקית (לפי ההוראות לביצוע הפשעים).

אנחנו אף פעם לא אומרים "בני סלע אכף את סמכותו בפועל"... אבל למה לא? כיצד זה שונה ממצב בו עוצרים בחור צעיר בגלל שהחזיק כמה פרחים מהצמח הלא נכון, או מישהו שלא הגיש חתיכת נייר לבירוקרט מתי שהבירוקרט ביקש ממנו למסור "הצהרת הון"? כאשר הבירוקרטים נשאלים מניין נובעת הסמכות שלהם, הם לרוב יצביעו על השוטרים, והיכולת שלהם להעניש את מי שכופר ב-"סמכות" שלהם.

אבל זה נהיה אפילו יותר גרוע: "משמעות ערכית - כל ציות מחייב משמעות ערכית, גם אם היא כפויה על האדם." - לפי הזומביים שעורכים את ויקיפדיה, הקורבנות של בני סלע, שכבו איתו בגלל שהן מעריכות אותו, ואת הסקס איתו. אני אפילו לא רוצה להכנס לציטוטים והשוואות, כיצד החלק בויקיפדיה שמדבר על "סמכות קבוצתית" למעשה מציג אונס קבוצתי כנובע מ-"רצייה חברתית לתהליכים בלתי-פורמליים בהם הקבוצה מפעילה כוח מסוים על הפרט". אולי לא זומביים, אולי הכינוי רובוטים דווקא יותר מתאים לעורכים המדינאים בויקיפדיה.

והנה הגענו לעצם העניין: סמכות חוקית - "סמכות זו היא היכולת והשימוש בכוח לכוון ולכפות התנהגות חברתית מסוימת. הסמכות, אם כן, היא פרי הכוח והיכולת לכפות דפוסים חברתיים כדי להכווין התנהגות של הזולת." אבל שימו לב, הם מוסיפים ש-"מכאן יוצא כי קיימת סמכות לא חוקית, כאשר אדם או קבוצה של אנשים משתמשים בכוחם לדיכוי אחרים ומאלצים אותם לציית, מכריחים אותם לעשות דבר מה או להתנהג באופן מסוים." רגע רגע, אבל איך מבדילים? "עקרונית, הסמכות החוקית צריכה להישען על חוקי היסוד של המדינה." אהההה כמובן, ומאיפה הסמכות של כנופיית שכירי החרב שמכנים את עצמם "מדינה"? ברור! מהכפייה והיכולת שלהם להעניש. עכשיו הבנתי. בכלל לא הסבר מעגלי [1] [2].

תיאורתית, לפי האמונה של מדינאים, הסמכות של הממשלה לא נובעת מקסם או משהו אלוהי, אלא מההסכמה של "האזרחים". מדינאים מאמינים שהסמכות יכולה להתבטל אם "האזרחים" מעוניינים בכך, ומאחר והיא לא מבוטלת, האזרחים רוצים בסמכות הזו. זה בערך כמו לומר "תראי, אף אחד לא עוצר אותי מלאנוס אותך, סימן שכולם, או לפחות הרוב מסכימים." לפי ההיגיון שבויקידפיה, אם "האזרחים" רוצים לבטל את "סמכות המדינה", כל מה שהם צריכים לעשות זה להתנגד - כולם - בו זמנית. אם זה לא קורה בו זמנית, אז לאלו שעדיין לא השתכנעו יש "סמכות" להעניש את אלו שקמים כנגד הסמכות.

מאחר והמדינה תמיד נותנת שוחד לחלק מהאוכלוסיה ("רווחה" או "משכורת") מהכסף שהיא שודדת מכל השאר, סביר להניח שזה לא יקרה. כלומר, שזה בלתי אפשרי לבטל את "סמכות המדינה" מאחר ואלו שיש להם את כל הכוח, כתוצאה מהכפייה של ריכוז הכוח, הם אלו שמקבלים "משכורת". הם גם אלו שלוקחים מאיתנו את הכסף עבור המשכורת הזו. אני לא מבין מדוע אנחנו צריכים לקרוא לזה בכל שם אחר מאשר "שוד".

בשביל לחשוף את השיטה הזו לשטיפת מוחות, אני מציע שנתחיל להשתמש בביטוי "אכף את סמכותו בפועל" בכל פעם שבתקשורת מתארים פשע רגיל. האמא הטביעה את ילדיה באמבטיה? אכפה את סמכותה בפועל. האבא זרק את ילדיו מהגג? אכף את סמכותו בפועל. זה אולי יעביר לחלק משכירי החרב שעדיין יש להם מצפון ונשמה לא מתה לחלוטין, מסר, שמה שהם עושים לא שונה בכלל מפשע רגיל. פשוט יש להם מדים, ויש להם בוס.

ברגע שאתה מבין שאין להם שום "סמכות" מלבד הסמכות של האקדח, אתה מפסיק לפחד מללכת לבית המשפט ולשאול שאלות פשוטות. הפתרון לבעיית האלימות המדינית הוא -לא- לצפות מהבירוקרטים להתיחס אל כולנו בצורה מכובדת, אלא, שכולנו נתחיל להתיחס אל הבירוקרטים באותו האופן שאנחנו מתיחסים אחד אל השני. הם לא אנשים מיוחדים ואנחנו לא צריכים להתנהג כלפיהם אחרת רק בגלל שהם טוענים שהם זה "המדינה".

יום רביעי, 11 ביוני 2014

מותר לי לא להסכים איתך?

נ' הוא מינרכיסט (אדם המאמין בממשלה מינימאלית) או בשם היותר מקובל על אנשים כמוהו, "ליברל". הוא מאוד אוהב את התנועה הליברלית החדשה, ובזמנו הפנוי הוא אוהב להתווכח עם וולונטריסטים (אנרכיסטים, אנשים שמאמינים שכל היחסים בין בני אדם צריכים להיות מרצון חופשי. שבני אדם לא אמורים לכפות את עצמם אחד על השני). אני בטוח שהוא בנאדם טוב מבפנים, אבל הוא מחזיק באידיאולוגיה מסוכנת ומעוותת. נ' אומר לכולם שהוא בטוח שוולונטריסטים הם אנשים שחיים בסרט, חולמים, מפנטזים על אוטופיה שלעולם לא תהפוך למציאות. כל ניסיון להציג בפניו הסברים היגיוניים להיתכנות של חברה חופשית משלטון, יכשל. אם תקראו עד הסוף, תבינו בדיוק למה.

נ': הוולנטריסטים מאמינים שניתן לקיים מערכת ללא שלטון. איך זה ייתכן? זה לא, אבל הם מאמינים.

אני: מדינאים כמו נ' מאמינים שזה לא יתכן, אבל אין להם הוכחה שזה נכון. הם חושבים שהם לא צריכים להוכיח, רק להגיד "זה לא יעבוד" שוב ושוב ושככה פועלת פילוסופיה והיגיון בסיסי.

נ': גם אין לי הוכחה שאין אלוהים, זה לא גורם לי להאמין שיש.

אני: כמו שאמרתי, לאנשים כמו נ' יש בעיה עם היגיון בסיסי. כל הטענה של וולונטריסטים מסתכמת ב: ניתן להקים חברות שמירה וגישור סכסוכים. אם אנשים רוצים בטחון ופתרון סכסוכים, הם יכולים לשלם ומישהו, אני למשל, או כל אחד, יכול להקים חברת שמירה. או גישור סכסוכים (מה שאנחנו מכנים כיום "בית משפט"). נ' טוען שלא, אי אפשר. אי אפשר להקים חברת אבטחה פרטית, והוא לא חושב שהוא צריך להוכיח שאי אפשר לעשות משהו כזה פשוט. הוא רק צריך להגיד "אי אפשר". אי אפשר להקים חברה שתעסיק אנשים עם נשק? הממ... למה נ'?

נ': אפשר, בטח שאפשר, אבל כיוון שעליונות צבאית היא נכס שאיננו למכירה, הראשון שישיג אותה, יכפה את מרותו על כל השאר. והנה, יש לנו מדינה.

אני: כיום, הצבא והמשטרה מתירים רק לעצמם לספק שירותי אבטחה. ישנן חברות אבטחה קטנות שהמשטרה מרשה להן לפעול (לשאת אקדחים) אבל המשטרה והצבא מאוד מגבילים את "הזכות" הזו. מי משלם על הצבא והמשטרה? הקורבנות של המשטרה כמובן. במקום לספק את השירות שלהם בשוק החופשי, כמו בני אדם נורמליים, הם משתמשים באלימות בשביל להשיג מימון. מדינאים כמו נ' חושבים שרע זה בעצם טוב, שזה דבר טוב, ובטוחים שאי אפשר להשיג מימון לגופי משטרה וגופי צבא מבלי לסחוט את הכסף באיומי רצח. בעבר, האנשים האמינו שאי אפשר לתת לנשים לבחור בעצמן עם מי להתחתן, או אם בכלל להתחתן, בעבר חשבו שאנחנו חייבים לכפות על נשים נישואין. היום זה נחשב לרוע בלתי נתפס.

נ': חבל שאתה צריך להכניס מילים לפי כדי להגן על הרעיון שלך. אמרתי דבר פשוט, עליונות צבאית איננה מוצעת למכירה. מי שיש לו עליונות צבאית בשטח הוא למעשה השליט. ומכאן--תתקיים בהכרח מדינה

אני: עם כך, לפי הדעה שלך, אנחנו לא יותר מאשר אסירים של ארגון טרור צבאי ולעולם לא נוכל להשתחרר ממנו. אבל אתה בטח גם מאמין, שאיכשהו, יש לנו כוח מעל העליונות הצבאית הזו.... כן כן, בסדר.

נ': לפי דעתי אנחנו יכולים להיות שותפים באותו ארגון שנקרא מדינה, אני קורא לזה, אזרחות. לא רק שאנחנו יכולים להיות שותפים ובעלי בית, אנחנו גם יכולים לכייל אותה שתהיה מאוד סובלנית וא-תוקפנית. לדעתי זה הרבה מאוד.

אני: מותר לי לא להסכים איתך?

נ': בוודאי

אני: זאת אומרת שאתה לא תפריע לי להמשיך לחיות כאן, לא תכריח אותי לשלם "מיסים" ולא תמנע ממני להקים עסקים, כולל חברת אבטחה למשל?

נ': לצערי למילה שלי אין משמעות. אם מישהו בדעתי יהיה בעמדת כח אני מניח שכן ידרשו ממך מסים, אבל הרבה פחות, יבטלו הרבה מגבלות על פתיחת עסקים. אבל לגבי ׳חברת אבטחה׳ אני חושש שזה מן הנמנע, את החוק קובע הריבון ועושה רושם שאתה לא מעוניין להיות חלק ממנו.

אני: אוקי, אז אסור לי לא להסכים איתך, כי אין לזה שום משמעות לומר "מותר לך לא להסכים איתי, אבל אם לא תעשה את מה שאני אומר לך, אשתמש באלימות" לילה טוב נ', השיחה הסתיימה.

כמו שאתם רואים, העמדה של נ' היא לא "חברה חופשית לא תצליח לשרוד" אלא "אנחנו לא ניתן לכם להיות חופשיים". אז בפעם הבאה שמישהו מספר לכם על האופקים הרחבים שלו, ועל החזון שלו של מדינה שדוגלת בחופש הפרט, פשוט תשאלו אותו אם מותר לכם לא להסכים.

יום שלישי, 3 ביוני 2014

מי מפחד מקפיטליזם?

הניסיון שלי מראה שרוב ה-"ויכוחים" עם קולקטיביסטים מאוד דומים למשחק כדורגל, שבו צד אחד מסרב להטיל מטבע ולהתחיל את המשחק. מעל ל-90% מה-"ויכוח" כולל ניסיונות להביא אותם להצהיר מהם הפרטים המדוייקים שמרכיבים את העמדה שלהם, ולהסביר למה הם מתכוונים עם המילים שבהן הם משתמשים. החמקנות המתמדת שלהם מראה שרובם לא יודעים למה הם מתכוונים עם המילים שבהן הם משתמשים, והם לא באמת יודעים מהי הפילוסופיה של עצמם. (כן, גם אני הייתי ככה בעבר כשהייתי קולקטיביסט בעצמי.) אז אני מזמין כל קולקטיביסט, כאן ועכשיו, לראות האם אתה יכול לפחות לענות על כמה שאלות לגבי מה שאתה מעודד. במילים אחרות, אני רוצה לראות האם אתה מעיז להטיל את המטבע!

קולקטיביסט: אנרכו-קפיטליזם זה מתכון לעבדות ולדיכוי עובדים. קח לדוגמה את העובדים במדינות עולם שלישי, אין להם הרבה ברירה או לאן להתקדם. זו עבדות לכל דבר וקפיטליזם ושוק חופשי נותנים לזה לגיטימציה.
אנרכו-קפיטליסט: תגיד, יש לך ביצים לענות לי עכשיו על כמה שאלות פשוטות לגבי הפילוסופיה של כאילו-חופש שאתה מעודד?
קולקטיביסט: כן.. בטח, קדימה תשאל
אנרכו-קפיטליסט: האם זה יהיה נבזי, בלתי מוסרי או מדכא אם אני -אציע- לשלם לך כמה מטבעות זהב בתמורה לזה שאתה תבוא ותעשה עבורי כמה מטלות שונות בבית?
קולקטיביסט: על פניו, לא.
אנרכו-קפיטליסט: למה התכוונת בזה?
קולקטיביסט: שמע, זו דוגמה רדוקציוניסטית שאתה מנסה ליחס (אני מניח) לכלל האוכלוסיה, נכון?
אנרכו-קפיטליסט: אל תנסה לקפוץ לסוף, כתירוץ לא לענות על השאלה. לא שאלתי אותך על טבע המציאות. שאלתי שאלה פשוטה לגבי מקרה היפוטטי פשוט.
קולקטיביסט: אוקי, אז התשובה היא לא. מן הסתם. אבל זה תלוי מאוד באיך השגת את הזהב, ואת הבית.
אנרכו-קפיטליסט: ומה אם אני אציע עשירית גרם, בשביל שאתה תעשה עבודות פרך בשבילי למשך שבוע. האם -ההצעה- הזו תהיה בלתי מוסרית או מדכאת?
קולקטיביסט: ואיך אתה מסביר את "הבעלות" על הזהב והבית?
אנרכו-קפיטליסט: בניתי את הבית, כריתי את הזהב.
קולקטיביסט: על איזו אדמה? ולמה אתה חושב שיש לך בעלות על הזהב רק בגלל שכרית אותו? והחומרי בניה של הבית?
אנרכו-קפיטליסט: אתה מאוד יצירתי בהתחמקות שלך מהשאלה ששאלתי. נגיע לזה בעוד רגע, בכל מקרה התכוונתי להסביר לך את זה, אבל, אכפת לך לענות לי רגע על השאלה ששאלתי?
קולקטיביסט: כבר עניתי על השאלה שלך.
אנרכו-קפיטליסט: שאלתי עוד שאלה.
קולקטיביסט: אוקי, לא.
אנרכו-קפיטליסט: נניח שאני ואתה תקועים על אי בודד (יש שם הרבה עצים וכל מיני דברים). אתה משקיע יום עבודה בבניה של בקתה, בזמן שאני יושב בעצלנות ולא עושה כלום. האם -לך- יש יותר בעלות על הבקתה בגלל שבנית אותה, או ש-"הצורך" שלי למכסה מעניק לי את אותה הבעלות כמו שיש לך?
קולקטיביסט: ברור שלעצלן אין בעלות כמו למי שבנה את הבקתה. אבל, זה לא פשוט שחור או לבן, כמו שאתה חושב. קודם כל, אתה צמצמת את המקרה ההיפוטתי שלך למצב בו יש פשע של משאבים ואין שום מגבלות - ואני חושב שזה לא משקף את החברה כיום ככה שזה הופך את השאלה שלך לשגויה ולא מתאימה לנושא. דבר שני, המשאבים שיש על האי, לא הופכים לשייכים לאיש אחד בגלל שהוא עירבב אותם עם העבודה שלו, יותר מאשר איש שבונה ארמון בחול יכול לטעון לבעלות על החול. כמובן, צריך להכיר בעבודה של אדם, אך זה לא מרמז שמישהו יכול לטעון בעלות על משהו רק בגלל שהוא השקיע עבודה.
אנרכו-קפיטליסט: זו הסיבה שהתחלתי במקרה ההיפוטתי הזה. נראה לי שאתה נחוש מאוד לדלג על העקרונות הבסיסיים ולבלבל דברים על-ידי קפיצה למצב החברה כיום. בנוסף, נראה שאתה שינית את התשובה שלך באמצע מה שכתבת. אז אתה -לא- חושב שיש לך זכות בלעדית להחליט מה לעשות עם הבקתה -שאתה- בנית?
קולקטיביסט: לא, זכות בלעדית לא. בטח שיש לי יותר בעלות, אבל לא בלעדית.
אנרכו-קפיטליסט: למי עוד יש בעלות, כמה, ועל סמך מה? אם המקום בבקתה שלך מספיק רק לאדם אחד, ומסופה מתקרבת, למי משנינו יש את הזכות להחליט -מי- יזכה להשתמש בבקתה?
קולקטיביסט: יש מצב להכניס לבקתה יותר מאדם אחד?
אנרכו-קפיטליסט: לא
קולקטיביסט: במקרה הזה למי שבנה את הבקתה יש יותר בעלות. זמינות משאבים זה עניין חשוב בבעלות.
אנרכו-קפיטליסט: ועכשיו בשינוי קטן: הבקתה שלך -יכולה- להכיל שני אנשים (בקושי). האם יש לך את הזכות לא להכניס אותי לבקתה שבנית, או שלי יש את אותה הזכות להשתמש בה בין אם אתה מסכים או לא? עד כה, במקרה ההיפוטתי הזה אין מחסור במשאבים.
קולקטיביסט: בסדר, תן לי דקה לענות לך.
אנרכו-קפיטליסט: למה אתה צריך דקה? אין הרבה אפשרויות. במידה ואין בינינו הסכמה, -לאחד- משנינו חייבת להיות הזכות להחליט.
קולקטיביסט: זה לא שחור או לבן.
אנרכו-קפיטליסט: למעשה, זה כן. אבל קח את הזמן שלך, כל עוד שאתה לבסוף תענה לי. דרך אגב, בהתחשב בכמה זמן שלוקח לך לענות על שאלה כל כך פשוטה, על מקרה כל כך פשוט שכולל -שני- אנשים, אתה לא חושב שזה מרמז איזה אסון זה יהיה אם אתה תנסה ליישם את הפילוסופיה שלך על כל העולם, כלומר על שבע מיליארד אנשים? נראה שהמקרה הכי פשוט בין שני אנשים כבר מכשיל אותך.
קולקטיביסט: רגע, הסופה עדיין מתקרבת?
אנרכו-קפיטליסט: כן, הסופה מתקרבת. ואני לא שואל האם זה יהיה -נחמד- מצידך לתת לי להיכנס לבקתה. אני שואל, אם אני רוצה להשתמש בה, ואתה לא רוצה לתת לי, למי משנינו יש את הזכות להחליט ולומר את המילה האחרונה?
קולקטיביסט: בסדר.. לאיש שבנה את הבקתה יש את המילה האחרונה. אבל זה יהיה בלתי מוסרי אם האיש השני עומד למות, לתת לו למות.
אנרכו-קפיטליסט: אוקי, עוד תרחיש: אתה ממש לא רוצה שאני אשאר שם, אבל אתה אומר לי שאתה תרשה לי להישאר בבקתה אם אני אביא לך דג בכל יום. האם זה מוסרי?
קולקטיביסט: האם האיש העצלן יכול לבנות בקתה משלו?
אנרכו-קפיטליסט: ברור.
קולקטיביסט: אם כך אז כן - להחליף דג ליום בעבור לינה בבקתה זה לגמרי מוסרי. אבל אם העצלן נכשל ולא מצליח לדוג דג, האם הוא יועף מהבקתה?
אנרכו-קפיטליסט: ובכן, זו השאלה הבאה: אם אני לא מביא לך דג, כמו שסיכמנו, האם יש לך את הזכות לומר לי לצאת מהבקתה?
קולקטיביסט: זה נראה מאוד פשוט... אם לכל אחד היתה בעלות על שטח אדמה כלשהו, רכוש פרטי וקנין (במיוחד של הגוף של עצמך), וכולם מבינים ומכבדים את הגבולות אחד של השני והבעלות של דברים ומקומות, אין עימות... לעולם. אבל אם יש אי הבנה בקשר לבעלות, וחוסר כבוד והבנה, יש עימות, לפחות.... לבסוף. בעלות = שליטה כמעט מוחלטת, בהגדרה פשוטה.
אנרכו-קפיטליסט: במילים אחרות, האם זו הבקתה -שלך-? האם היא -שייכת- לך?
קולקטיביסט: יש לך את הבעלות המקסימלית, אבל לא בלעדית. וזו לא הבקתה -שלך-, ולא, אתה לא -הבעלים- שלה.
אנרכו-קפיטליסט: לזה אין שום משמעות. אם בעלות אחת גוברת על בעלות אחרת, זה אותו הדבר כמו בעלות בלעדית. מה שאתה אומר, תן לי להבין, זה שאתה חייב לתת לי לקחת את הפירות של העבודה שלך, אפילו שאתה לא מסכים?
קולקטיביסט: אתה מדבר בהכללות.
אנרכו-קפיטליסט: זה נקרא עקרונות. ואתה מוכיח עכשיו עד כמה דברים יהיו דלוחים, בעייתיים ודפוקים בלעדיהם.
קולקטיביסט: לא באמת.
אנרכו-קפיטליסט: אתה רואה עד כמה מוזרה העמדה -שלך-? לפי "הפילוסופיה" שלך אם אני -מבטיח- להביא לך דג, אבל -לא- מקיים, אתה צריך לתת לי לגור בבקתה שבנית. עד כמה זה דפוק?
קולקטיביסט: עקרון אי התוקפנות הוא רעיון שמנסה להעמיד תופעות מורכבות על מרכיביהן הפשוטים ביותר. אז תגיד לי אתה, זה בסדר לתת למישהו למות רק בגלל שהוא עצלן?
אנרכו-קפיטליסט: שמע, הרגע אתה "נתת" להרבה מאוד אנשים באפריקה למות. ושוב, אתה מבלבל בין מה -נחמד- לעשות לבין למי יש את הזכות להחליט. העמדה החצי-קומוניסטית שלך כבר מביאה אסון עם רק שני אנשים שמעורבים בתרחיש, -ובלי- מחסור במשאבים. עד כה, -אתה- עשית עבודה מאוד גרועה בלהסביר את העמדה -שלך-.
קולקטיביסט: אם העקרונות שלך לא עומדים במבחן המוסריות אז מה התועלת בהם?
אנרכו-קפיטליסט: שמע, אם לא היית קפיטליסט רודף בצע שכזה, יכלת למכור את המחשב שמולך, ואז לקחת את הרווח לאפריקה, ולהציל כמה אנשים מרעב. אבל לא עשית את זה. לפי ההשקפה שלך, ללא ספק זה הופך אותך לרוצח. העקרונות שלי הם מוסר, בעוד -שחוסר- העקרונות שלך מוביל להתנהגות בלתי מוסרית בעליל.
קולקטיביסט: כן, אני מודה, המוצרים שלי נבנו על ידי ניצול עובדים ודיכוי אלים. לפחות אני מודה בזה.
אנרכו-קפיטליסט: לא, הם לא, וזה לא מה שאמרתי. אלא אם כן אתה רוצה לומר לי שהמחשב שלך נגנב מאיש עני באפריקה?
קולקטיביסט: שלא כמו אנרכו-קפיטליסטים שמוותרים על מוסריות... יש לך סמארטפון או טבלט?
אנרכו-קפיטליסט: אין לך שום דבר שמזכיר אפילו עקרון מוסרי, אז תפסיק לטעון שיש לך עמדה מוסרית גבוה יותר.
קולקטיביסט: ידעתי שתעשה את זה. ידעתי שתניח שהדוגמה ההיפוטתית הפשוטה שלך משקפת את המציאות.
אנרכו-קפיטליסט: גם במקרה הכי פשוט שניתן לדמיין, "העקרונות" שלך כבר הפכו לג'לי.
קולקטיביסט: איך בדיוק?
אנרכו-קפיטליסט: אפילו לא הגענו למשהו טיפה מסובך, בגלל שהמוסריות שלך נראתה כמו גבינה שוויצרית כבר מהתחלה.