יום שלישי, 24 ביוני 2014

יש לי סמכות לפקפק בסמכות!

אם ניסיתם להבין את הפירוש של המילה "סמכות", רק אל תקראו את מה שכתוב בויקיפדיה, כי זה לא יעזור לכם. זהו אחד הערכים ההזויים ביותר. לפי ויקיפדיה, אונס הוא אכיפת סמכות. סמכות חוקית כמובן.

מה כבר יכולה להיות הסיבה שמישהו ימנע מלקרוא לאונס "אונס"? למה שמישהו יתפלפל בלי סוף בניתוחים מילוליים, פירוק לגורמים, ערפולים והכללות? למה שמישהו יהפוך דבר כל כך פשוט ומובן, למשהו כל כך מסובך מעבר ליכולת שלנו להבין על מה הוא מדבר? למה שמישהו יעשה דבר כזה? נניח שחבורה של אנסים רעבים תפסה אותך, והם מתכוונים לאנוס אותך. קודם הם החליטו ביחד על "חוק" שאומר שכל אישה שהם רוצים, חייבת לשכב איתם. עכשיו, זה כבר החוק, ויש סמכות, אז זה לא אונס.

אז מה המשמעות של "סמכות"? אם המשמעות היא יכולת פיזית לכפות, להפעיל אלימות, אז... כאשר שוטר טוען שיש לו סמכות לעצור אותך בגלל שאתה מעשן קנאביס, כל מה שזה אומר זה "יש לי אקדח". כאשר שופט אומר שיש לו סמכות לנהל משפט בנושא שימוש עצמי בסמים, הוא למעשה אומר "יש לי שכירי חרב". אם כן, גם לאנס מתועב יש "סמכות" על הקורבן שלו. אז למה לעזאזל לכתוב כל כך הרבה הסברים מעורפלים על המילה הזו? אם כל המשמעות של סמכות היא "יכולת לכפות" - אז לבית המשפט היתה סמכות בלתי מוגבלת. או שהמגבלה היא רק הנכונות של שכירי החרב לשתף פעולה בטרור ולהפעיל אלימות. אבל כנראה שהמילה סמכות, כאשר נאמרת בהקשר לבית משפט או שוטר, איננה מתארת "יכולת לכפות". או שכן, אני כבר לא בטוח. מה שאני כן בטוח זה שהמילה הזו, חסרת משמעות אם יש לה כל כך הרבה פירושים שמשתנים לפחות פעמיים במשפט אחד.

ויקיפדיה: "סמכות מתקיימת מתוקף כוח חברתי מסוים. כוח זה עשוי להיות ממשי (כדוגמת איום בפגיעה פיזית) ... הכוח נקבע על שום השימוש האפשרי בסנקציה: פעולה הפוגעת באדם שאינו מציית לסמכות או מאיים עליה, על מנת להביא לקיומו של כוח חברתי."

משומה, כאשר הפושע פועל לא "על פי חוק", מדינאים לא הולכים ועושים את זה כל כך מסובך. הם אומרים "הוא אנס אותה באכזריות" או "הכנופייה סחטה את הקורבנות באיומים" וגם "המטורף מאוסטריה כלא נערות במרתף ביתו". אף מדינאי לא הולך להתפלפל ולטעון ש-"המנהיג האוסטרי פעל על פי חוקים ואכף אותם על אזרחיות שהיו נתונות לסמכותו." או "סמכותו לעצור את אזרחיות מדינתו נקנתה על ידי כוח חברתי מסויים."

והנה עוד הגיג מויקיפדיה: "סמכות של שליט מדינה, נובעת מכך שמשטרה כלשהי תעניש פרטים שאינם מצייתים לסמכותו. אנשי המשטרה נשמעים לשליט ולחוקיו, משום שהם עצמם נתונים לאיום המשטרה. אם יחליטו כל אנשי המדינה לכפור בסמכותו של השליט, אזי סמכותו תישלל, אך עצם העובדה כי הסמכות קיימת באופן חלקי, מאפשרת לה להיות מלאה."

המושג "סמכות" לפי מאמיני דת "המדינה" הוא מעין הצדק קסום לבצע פשעים. אם יש לך שכירי חרב, יש לך הצדק קסום לבצע פשעים. אם חלק משכירי החרב מסרבים לבצע פשעים לפי בקשתך, החלק האחר יעניש אותם. אם כל שכירי החרב שלך לא מוכנים לבצע פשעים עבורך, ההצדק הקסום שלך נעלם.

"ציות, כאמור, הוא הפעולה בה נאכפת הסמכות בפועל. ציות הוא הכלל, ואילו אי ציות ופשע הן הפרה של הסמכות והתנגדות לכוח המופעל."

תרגום: "המנהיג מאוסטריה אכף את סמכותו בפועל על הנערות שכלא במרתף ביתו". פשע, זה לא אונס, רצח או גניבה. פשע זה לא פגיעה בחייו, חירותו, זכויותיו ורכושו של זולת. פשע זה כשאתה לא מציית למי שמבקש לפגוע בחייך, חירותך, ורכושך.

אני עדיין סבור שהפירוש היחיד שמתאים למילה הקדושה הזו, סמכות, הוא "שליטה". כאשר שוטרים, בירוקרטים ושופטים אומרים לנו שיש להם סמכות מעלינו, או שלמדינה יש סמכות מעלינו, הכוונה היא ללא ספק שליטה. הם פשוט לא אוהבים לומר את האמת הפשוטה כמו שהיא. לומר אנחנו שולטים בך, זה להודות שאין לך זכויות אדם בסיסיות, להודות שלא כל האנשים שווים בזכויותיהם ובחירותם, וזה להודות ש-"אנשי החוק" פועלים בצורה לחלוטין בלתי מוסרית. כלומר, שאנחנו עבדים והם האדונים. הם צריכים שזה יראה טוב מה שהם עושים, ושבשר חדש יצטרף לכוחותיהם, בשר שאוהב לתרום "למדינה שלי". זו הסיבה מדוע הם צריכים לסבך את כל התיאוריה שמאחורי ההתנהגות האנטי-חברתית שלהם, מה שנקרא בז'רגון הרפואי "פסיכופתיה".

עם קום המדינה, הכריזו האדונים שהסמכות שלהם תהיה לשמור על חירויות וזכויות הפרט. כלומר, שאם וכאשר מישהו גונב משהו, להם יש "סמכות", או הצדק, לשלוט בחירותו ורכושו של אותו הגנב. תראו, אם מישהו מנסה לפגוע בי, או לגנוב ממני, יש לי את ההצדק המוסרי המלא לשלול את חירותו לקחת לי את הרכוש או לפגוע בי. אבל המונח הקסום "סמכות" לא מקבל משמעות כלשהי רק בגלל שמישהו בחר להשתמש בו כך. הם, האדונים, הכריזו שהם מתכוונים לשלוט בחייו, חירותו ורכושו של מי שיפגע באלו של הזולת, ונניח שזה בסדר, אבל זה כל מה שזה. כיום, כאשר הם מכריזים שיש להם את "סמכות המדינה" מעל כולנו, הם למעשה אומרים שאנחנו עבדים שלהם.

פירושים אחרים של סמכות יכולים להיות שליטה מתוקף הסכמה, כמו למשל "יש לי סמכות להשתמש באוטו של משה, היא אישר לי" ויש גם שליטה במובן הרעיוני, כמו למשל כשאני אומר "טוני הוק הוא סמכות בתחום הסקייטבורד" -אך כאשר המילה "סמכות" משומשת לשם הצדקת פגיעה בחייו, חירותו ורכושו של אדם אחר, אפילו אם יש לך את היכולת לעשות את זה, זה עדיין לא נכון. לומר שיש לבירוקרטים את "סמכות המדינה" זה להשתמש בלשון נקיייה בשביל לתאר פשעים שמבצעים אנשים בתחפושת כחולה, רישיון לפשע, על פי סמכות חוקית (לפי ההוראות לביצוע הפשעים).

אנחנו אף פעם לא אומרים "בני סלע אכף את סמכותו בפועל"... אבל למה לא? כיצד זה שונה ממצב בו עוצרים בחור צעיר בגלל שהחזיק כמה פרחים מהצמח הלא נכון, או מישהו שלא הגיש חתיכת נייר לבירוקרט מתי שהבירוקרט ביקש ממנו למסור "הצהרת הון"? כאשר הבירוקרטים נשאלים מניין נובעת הסמכות שלהם, הם לרוב יצביעו על השוטרים, והיכולת שלהם להעניש את מי שכופר ב-"סמכות" שלהם.

אבל זה נהיה אפילו יותר גרוע: "משמעות ערכית - כל ציות מחייב משמעות ערכית, גם אם היא כפויה על האדם." - לפי הזומביים שעורכים את ויקיפדיה, הקורבנות של בני סלע, שכבו איתו בגלל שהן מעריכות אותו, ואת הסקס איתו. אני אפילו לא רוצה להכנס לציטוטים והשוואות, כיצד החלק בויקיפדיה שמדבר על "סמכות קבוצתית" למעשה מציג אונס קבוצתי כנובע מ-"רצייה חברתית לתהליכים בלתי-פורמליים בהם הקבוצה מפעילה כוח מסוים על הפרט". אולי לא זומביים, אולי הכינוי רובוטים דווקא יותר מתאים לעורכים המדינאים בויקיפדיה.

והנה הגענו לעצם העניין: סמכות חוקית - "סמכות זו היא היכולת והשימוש בכוח לכוון ולכפות התנהגות חברתית מסוימת. הסמכות, אם כן, היא פרי הכוח והיכולת לכפות דפוסים חברתיים כדי להכווין התנהגות של הזולת." אבל שימו לב, הם מוסיפים ש-"מכאן יוצא כי קיימת סמכות לא חוקית, כאשר אדם או קבוצה של אנשים משתמשים בכוחם לדיכוי אחרים ומאלצים אותם לציית, מכריחים אותם לעשות דבר מה או להתנהג באופן מסוים." רגע רגע, אבל איך מבדילים? "עקרונית, הסמכות החוקית צריכה להישען על חוקי היסוד של המדינה." אהההה כמובן, ומאיפה הסמכות של כנופיית שכירי החרב שמכנים את עצמם "מדינה"? ברור! מהכפייה והיכולת שלהם להעניש. עכשיו הבנתי. בכלל לא הסבר מעגלי [1] [2].

תיאורתית, לפי האמונה של מדינאים, הסמכות של הממשלה לא נובעת מקסם או משהו אלוהי, אלא מההסכמה של "האזרחים". מדינאים מאמינים שהסמכות יכולה להתבטל אם "האזרחים" מעוניינים בכך, ומאחר והיא לא מבוטלת, האזרחים רוצים בסמכות הזו. זה בערך כמו לומר "תראי, אף אחד לא עוצר אותי מלאנוס אותך, סימן שכולם, או לפחות הרוב מסכימים." לפי ההיגיון שבויקידפיה, אם "האזרחים" רוצים לבטל את "סמכות המדינה", כל מה שהם צריכים לעשות זה להתנגד - כולם - בו זמנית. אם זה לא קורה בו זמנית, אז לאלו שעדיין לא השתכנעו יש "סמכות" להעניש את אלו שקמים כנגד הסמכות.

מאחר והמדינה תמיד נותנת שוחד לחלק מהאוכלוסיה ("רווחה" או "משכורת") מהכסף שהיא שודדת מכל השאר, סביר להניח שזה לא יקרה. כלומר, שזה בלתי אפשרי לבטל את "סמכות המדינה" מאחר ואלו שיש להם את כל הכוח, כתוצאה מהכפייה של ריכוז הכוח, הם אלו שמקבלים "משכורת". הם גם אלו שלוקחים מאיתנו את הכסף עבור המשכורת הזו. אני לא מבין מדוע אנחנו צריכים לקרוא לזה בכל שם אחר מאשר "שוד".

בשביל לחשוף את השיטה הזו לשטיפת מוחות, אני מציע שנתחיל להשתמש בביטוי "אכף את סמכותו בפועל" בכל פעם שבתקשורת מתארים פשע רגיל. האמא הטביעה את ילדיה באמבטיה? אכפה את סמכותה בפועל. האבא זרק את ילדיו מהגג? אכף את סמכותו בפועל. זה אולי יעביר לחלק משכירי החרב שעדיין יש להם מצפון ונשמה לא מתה לחלוטין, מסר, שמה שהם עושים לא שונה בכלל מפשע רגיל. פשוט יש להם מדים, ויש להם בוס.

ברגע שאתה מבין שאין להם שום "סמכות" מלבד הסמכות של האקדח, אתה מפסיק לפחד מללכת לבית המשפט ולשאול שאלות פשוטות. הפתרון לבעיית האלימות המדינית הוא -לא- לצפות מהבירוקרטים להתיחס אל כולנו בצורה מכובדת, אלא, שכולנו נתחיל להתיחס אל הבירוקרטים באותו האופן שאנחנו מתיחסים אחד אל השני. הם לא אנשים מיוחדים ואנחנו לא צריכים להתנהג כלפיהם אחרת רק בגלל שהם טוענים שהם זה "המדינה".