יום שלישי, 20 באוקטובר 2015

ההבדל בין אנרכיזם לוולונטריזם

מה ההבדל בין אנרכיזם לוולונטריזם? וולונטריזם זה סוג של אנרכיזם. כל וולונטריסט הוא אנרכיסט, אבל לא כל אנרכיסט הוא וולונטריסט. למרות זאת, לרוב אני אשתמש במילה "אנרכיסט" לתאר וולונטריסט, מאחר וההקשר שבו זה נאמר מרמז על המשמעות אליה אני מתכוון.

"אנרכיסט" הוא אדם שמתנגד לקיומה של מעמד השלטון. מעמדה חברתית פרזיטית שחבריה רואים את עצמם בעליונים מבחינה מוסרית על כל השאר. הכוונה היא שהם חושבים שמה שלהם מותר, לאחרים אסור. יש גם אנשים שלא שייכים לאותה מעמדה שחושבים שלמעמדה הזו יש עליונות מוסרית.

אז כעקרון, המילה "אנרכיה" משמעותה היחידה היא היעדר שלטון. המשמעות של אנרכיה היא לא היעדר כסף, היעדר היררכיה, היעדר רכוש פרטי והיא אפילו לא מרמזת על עקרון אי-התוקפנות או העדפה לחופש.

המונח "וולונטריסט" מתאר באופן מדויק יותר, ומשמעותו היא אדם שמתנגד לפתיחה באלימות, ומעוניין שכל היחסים בין כל האנשים יהיו מתוך רצון חופשי. מאחר וממשלות הן תמיד בכפייה, וולונטריסטים הם תמיד גם אנרכיסטים. מבחינה טכנית זה אפשרי שמישהו יהיה סאדיסט, רוצח סדרתי וקניבל אך גם אנרכיסט, מאחר והתנגדות לקיומה של מעמדה שלטונית (זו ההגדרה) לא מצריכה, כשלעצמה, שבנאדם יהיה לגמרי מוסרי והיגיוני. וולונטריסט, מצד שני, מכבד את הבעלות העצמית של כל פרט, ואינו תומך בפתיחה באלימות כנגד אף אדם.