יום שבת, 7 ביולי 2018

האכיפה הצינית וחסרת התכלית של פקודת ותקנות התעבורה

מלחמה בתאונות דרכים זו סיסמת קוד לתעשיית דוחות ופשיזם מזדחל. הקנסות של משטרת תנועה אינם משקפים נהיגה מסוכנת והם לא יותר משוד בחסות "החוק". הציבור מאמין שהחוק משקף בטיחות, ומתעלם לחלוטין מכך שהאכיפה לא משקפת כלום מלבד תאוות בצע. זו הסיבה שבכל בוקר אנחנו רואים את שוטרי התנועה צופים בכולנו במבט של חיית טרף רעבה שתכף עומדת לקפוץ על הקורבן הבא שלה. החוק כולל מאות סעיפים שרובם מיותרים ומרושעים ורבים מהם מנוסחים באופן כללי מידי, מה שמאפשר אכיפה במצבים לא מסוכנים. לדרוש שתציית לכל מאות הסעיפים רק בגלל שכמה מהם חשובים, ורק כאשר מפרשים אותם באופן צר מאוד, ורק במצבים מסוימים, זו חשיבה טיפשית אפילו לפשיסט.